กลุ่มผู้หญิงปลดแอก เรียกร้องสิทธิเท่าเทียมทางเพศ

อีกหนึ่งกลุ่มที่เข้าไปในพื้นที่ท้องสนามหลวงเป็นกลุ่มแรก ๆ ก็คือกลุ่มผู้หญิงปลดแอก ซึ่งข้อเรียกร้องก็คือ ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ และที่มา ส.ว. เปิดช่องให้ผู้มีความรู้ความเข้าใจ เข้าไปกำหนดนโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศ