กลุ่มผู้หญิงปลดแอกแจกผ้าอนามัยให้ผู้ร่วมชุมนุม

กลุ่มผู้หญิงปลดแอกจัดซุ้มกิจกรรมหน้าศาลฎีกา แจกผ้าอนามัยให้กับผู้เข้าร่วมชุมนุม ระบุ อยากให้รัฐบาลบรรจุเรื่องผ้าอนามัยให้อยู่ในรัฐสวัสดิการ เนื่องจากมีผู้หญิงที่ยังเข้าไม่ถึงผ้าอนามัยด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ พร้อมมีกลไกควบคุมราคาขายในท้องตลาดให้ความเหมาะสม