“กพฐ. ไฟเขียวให้แสดงออกทางการเมืองใน รร. ได้ “

ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ให้ผู้บริหารโรงเรียน คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพนักเรียนภายใต้กฎหมาย เพื่อความปลอดภัย ย้ำ ห้ามคนนอกร่วมชุมนุม