วันนี้ (19 ก.ย. 63) เวลา 11.45 น. มีมวลชนจำนวนมากไปที่หน้าประตูใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ฝั่งประตูติดกับสนามหลวง เพื่อให้เปิดประตูมหาวิทยาลัย