กลุ่มไอลอว์ (iLaw) นัดรวมตัวกับกลุ่มผู้สนับสนุนและเครือข่าย เดินขบวนกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อนำรายชื่อทั้งหมดเข้ายื่นต่อประธานรัฐสภา ในการสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ โดยมี นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้เเทนราษฎร ออกมารับหนังสือแทน
สำหรับจำนวนรายชื่อที่ “ไอลอว์” รวบรวมได้จากประชาชน เพื่อสนับสนุนแก้รัฐธรรมนูญขณะนี้ มีรวมทั้งสิ้น 100,732 รายชื่อ จากเดิมที่ขอสนับสนุนรายชื่อ 50,000 รายชื่อ โดยใช้เวลารวบรวมทั้งสิ้น 43 วัน