วันนี้ (8 มิ.ย. 64) คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย นำโดย อดุลย์ เขียวบริบูรณ์, จตุพร พรหมพันธุ์, วีระ สมความคิด เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอให้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมี สมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมารับหนังสือดังกล่าวแทน ที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)