จากการบันทึกและสังเกตสถานการณ์ของแอมเนสตี้ ถึงการใช้สิทธิ เสรีภาพในการชุมนุมและการเเสดงออกทางการเมืองในประเทศไทย พบว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ถูกดำเนินคดีสืบเนื่องจากการชุมนุมมากถึง 41 คน ใน 39 คดี ในจำนวนนี้ มี 5 คนใน 6 คดี ที่มีอายุต่ำสุดเพียง 14 ปี ทางแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จึงจัดกิจกรรม “การใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบของเด็กและเยาวชนไม่ใช่อาชญากรรม” บริเวณหน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผม ตรงข้ามสนามหลวง ถนนราชดำเนิน เพื่อเรียกร้องถึงทางการไทยให้ยุติการดำเนินคดีทางการเมืองต่อเด็กเเละเยาวชน ที่ออกมาใช้สิทธิในเสรีภาพการเเสดงออกในการชุมนุมโดยสงบ ทั้งนี้มีการนำหุ่นเด็กจำนวน 41 ตัว มาตั้งไว้พร้อมคำบรรยายข้อกล่าวหา เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมือง