ช่วงเย็นวันนี้ (30 ส.ค. 63) มีการชุมนุมบริเวณด้านข้างหอชมเมือง จ.สมุทรปราการ โดยกลุ่มแกนนำตั้งเวทีปราศรัยบนถนนข้างหอนาฬิกา บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สมุทรปราการ
การชุมนุมวันนี้ ยังคงมีกลุ่มแกนนำจากหลากหลายกลุ่มร่วมขึ้นเวที เช่น น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ (อั๋ว), นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน), นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์) เป็นต้น โดยกิจกรรมเวทีปราศรัยเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. และเพิ่งเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 21.30 น. ซึ่งมีกลุ่มมวลชนทยอยมาร่วมชุมนุมตั้งแต่ช่วงเย็น
ส่วนประเด็นในการปราศรัย มีทั้งประเด็นเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญ, การใช้งบประมาณ, รัฐสวัสดิการ, ปฏิรูปการศึกษา, ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะ, ปัญหาการรัฐประหารในช่วงที่ผ่านมา เป็นต้น
สำหรับเวทีแฟลชม็อบที่ จ.สมุทรปราการ เคยจัดไปแล้วครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 63