ภาพบรรยากาศกิจกรรมเวทีคู่ขนานสนามหลวงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่