เจ้าหน้าที่นำตู้คอนเทนเนอร์และรั้วลวดหนามหีบเพลงมาวางปิดการจราจรบริเวณแยกสะพานขาว แยกเทวกรรม และมีการวางแนวรั้วถนนอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน แม้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมในนาม “คณะราษฎร” จะประกาศเปลี่ยนสถานที่การชุมนุมจากหน้าสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ไปที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน แทนแล้วก็ตาม