วันนี้ (16 ก.พ. 64) น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง แกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ทำกิจกรรมอ่านจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมีความเป็นกลางในการพิจารณาและดำเนินคดีความ โดยพึงระลึกถึงประชาชน เพื่อธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และให้ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรม พร้อมเรียกร้องให้มีการประกันตัวผู้ต้องหาได้ตามสิทธิ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง เหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยกล่าวขอโทษ เหตุที่ไม่สามารถควบคุมมวลชนได้ และจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก แต่ยังยืนยันจะยึดมั่นต่อสู้ในแนวทางเดิม