ภาพของนักเรียนติดโบว์ขาวที่ข้อมือหรือที่กระเป๋านักเรียน และการชูกระดาษเปล่า การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่กำลังเป็นกระแสไปทั่วประเทศ ทำให้หลายฝ่ายรู้สึกเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน โดยองค์การยูนิเซฟได้ออกมาเน้นย้ำว่า โรงเรียนและสถาบันการศึกษาควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และมีการรับรู้รับฟัง

โรงเรียนและสถาบันการศึกษาควรจัดให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันอภิปรายอย่างมีสาระ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถสร้างทักษะด้านการสื่อสารและการต่อรอง อันจะนำไปสู่แนวทางการจัดการอย่างสันติกับข้อท้าทายที่เด็ก ๆ กำลังเผชิญอยู่ (18 ส.ค. 63)