15.40 น. แกนนำและแนวร่วมในนาม “ธรรมศาสตร์และการชุมนุม” เคลื่อนขบวนออกจากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เข้าสู่บริเวณท้องสนามหลวง