ภาพบรรยากาศที่สนามหลวงวันนี้ (20 ก.ย. 63) เวลา 10.40 น. หลังจากกลุ่มประชาชนในนาม “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ประกาศยุติชุมนุม