วันนี้ (14 ต.ค. 63) เวลา 18.00 น. บรรยากาศการชุมนุมใหญ่ของผู้ชุมนุมในนาม “กลุ่มคณะราษฎร” ซึ่งเคลื่อนพลมาถึงบริเวณทำเนียบรัฐบาล และตั้งหลักพร้อมพักแรมในคืนนี้