วันนี้ (24 มี.ค. 64) เมื่อเวลาประมาณ 18.11 น. เริ่มมีผู้ชุมนุมในนาม “กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ทยอยเข้ามารวมตัวในพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ และในเวลา 21.00 น. ได้มีการประกาศยุติการชุมนุม โดยการชุมนุมในวันนี้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใด