เวลา 15.20 น. ทีมเจรจาของผู้ชุมนุม เริ่มขยับเข้าพื้นที่ท้องสนามหลวง