วันนี้ (15 ต.ค. 63) เวลา 20.00 น. ประชาชนยังคงเดินทางมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมในนาม “คณะราษฎร” อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ไมค์ ภาณุพงศ์ จาดนอก ยังคงขึ้นปราศรัยอย่างต่อเนื่อง