วันนี้ (1 ธ.ค. 63) เวลา 08.40 น. บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก พบว่ามีนักเรียนบางกลุ่มแต่งกายในชุดไปรเวทมาโรงเรียน ซึ่งสามารถเข้าโรงเรียนได้ตามปกติ หลังจากที่ “กลุ่มนักเรียนเลว” มีการประกาศเชิญชวนนักเรียนให้ใส่ชุดไปรเวทไปเรียนในวันนี้