วันนี้ (4 พ.ย. 63) เวลา 16.00 น. กลุ่มผู้ชุมนุมในนาม “คณะราษฎร” ได้แถลงการณ์ เพื่อยืนยัน 3 ข้อเรียกร้องเดิม พร้อมประกาศจุดยืนไม่ยอมรับและไม่ขอเจรจากับคณะกรรมการสมานฉันท์ ทั้งนี้การเริ่มต้นเจรจาจะเกิดขึ้นได้ มีเงื่อนไขคือ นายกฯ ต้องลาออกจากตำแหน่งเสียก่อน