วันนี้ (14 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มลงมือทำสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “การทวงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคืน” โดยการช่วยกันขนตันไม้ออกมา