วันนี้ (1 ธ.ค. 63) กลุ่มผู้ชุมนุมในนาม “กลุ่มนักเรียนเลว” นัดชุมนุมกันบริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำกิจกรรม “1 ธันวา บอกลาเครื่องแบบ” โดยมีเนื้อหาในการชุมนุม คือ เรียกร้องให้มีอิสระในการใส่เครื่องแบบนักเรียน แต่ไม่ได้ให้ยกเลิกใส่เครื่องแบบแต่อย่างใด นักเรียนสามารถเลือกได้เป็นอิสระ ไม่มีการบังคับ ก่อนที่จะประกาศยุติการชุมนุมในเวลา 18.30 น.