เวลา 11.00 น. กลุ่มประชาชนปลดแอกออกเดินสายจัดกิจกรรม หอบหม้อดินขนาดใหญ่ ปิดผ้ายันต์สีแดง ทำพิธีจุดเทียนเรียก ส.ว. กลับมาทำหน้าที่ ในกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
โดยจุดแรกเริ่มต้นที่บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบก และจะเคลื่อนขบวนต่อไปยัง กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ศูนย์ราชการ) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเรียกร้องให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพคนอื่น ๆ ยุติการทำหน้าที่ ส.ว. เช่นเดียวกัน