วันนี้ (7 ส.ค. 63) เมื่อเวลา 10.00 น. กลุ่มประชาชนในนาม “คณะประชาชนปลดแอก Free People” รวมตัวกันบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งโต๊ะแถลงข่าว การออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ทั้งหลายของประชาชนที่พึงได้ ที่ภาครัฐควรต้องรับฟัง และต้องคุ้มครองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน รวมถึงหยุดสร้างความเกลียดชังแบ่งแยกประชาชน

ทั้งนี้ยังประกาศข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1. ต้องหยุดใช้อำนาจรัฐคุกคามผู้เห็นต่าง 2. ต้องยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน ไม่ใช่จากการใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงทางกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม 3. รัฐบาลต้องยุบสภา หลังจากดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว เพื่อให้มีการเลือกตั้งบนกติกาที่เป็นธรรมและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารประเทศที่ล้มเหลว

คณะประชาชนปลดแอกยังประกาศชุมนุมใหญ่ในวันที่ 16 ส.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 -21.00 น. โดยขีดเส้นตายให้ผู้มีอำนาจต้องยุบสภาภายก่อนการปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปลายเดือนกันยายนนี้