วันนี้ (20 เม.ย. 64) กลุ่มประชาชนในนาม “ประชาชนคนไทย” นำโดย นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา และ นายพิชิต ไชยมงคล เป็นตัวแทนยื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ตามข้อเรียกร้องที่ทางกลุ่มอ้างว่า มีความพยายามในการแทรกแซงความมั่นคงในประเทศไทย ซึ่งในแถลงการณ์อ้างว่า มีเจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย โดยมีข้อมูลอักษรย่อเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ บางคน สนทนาผ่านข้อความกับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม ดังนั้น การมาของกลุ่มประชาชนในนาม “ประชาชนคนไทย” ในวันนี้เป็นการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับและขอให้ยุติพฤติกรรมดังกล่าวโดยทันที พร้อมให้คำนึงถึงความร่วมมือทางการทูตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สมกับที่ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาต่างเรียกกันว่ามหามิตร