กลุ่มนักเรียนในนาม “กลุ่มนักเรียนเลว” จัดกิจกรรม “ขบวน Pride นักเรียน” และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสื่อถึงข้อเรียกร้องของนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ก่อนเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนมารับหนังสือ พร้อมระบุว่า ต้องพยายามให้ทุกคนมีความสุขในสังคม แต่การปรับแก้กฎระเบียบต้องคุยกับหลายหน่วยงานและหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังทุกฝ่ายก่อน เพื่อความรอบคอบ เพราะต้องระมัดระวัง ไม่ใช่แก้เรื่องหนึ่ง ไปกระทบอีกเรื่องหนึ่ง จึงรับปากไม่ได้ว่าจะเสร็จสิ้นตอนไหน แต่เห็นว่าหลายอย่างควรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยเฉพาะเรื่องทรงผม ที่ทางกระทรวงเห็นว่าล่าช้า เพราะตั้งแต่ปี 2518 ไม่เคยเปลี่ยนเรื่องทรงผมเลย โดยไม่รับปากว่าจะผลักดันเรื่องนี้สำเร็จเมื่อไหร่ (29 ก.ค. 63)