กลุ่มนักเรียนในนาม “กลุ่มนักเรียนเลว” เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ “ทรงผม”

วันนี้ (3 ก.ค. 63) กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มนักเรียนเลว” เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงฯ รับรู้เรื่องนักเรียนจำนวนมากถูกโรงเรียนบังคับตัดผม โดยไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงฯ พร้อมทั้งทำแคมเปญ “ตัดผม” ตนเอง เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

ทั้งนี้ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่าทุกโรงเรียนต้องออกกฎทรงผมใหม่ ตามระเบียบกระทรวงฯ ปี 63 ห้ามใช้กฎเดิม โดยกระทรวงฯ จะส่งหนังสือถึงทุกโรงเรียนเพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามนี้อีกครั้ง