วันนี้ (1 ก.ย. 63) กลุ่มนักศึกษาในนาม “เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย” จัดกิจกรรม​ “มหกรรมของเล่นเต่าล้านปี จากภาษีประชาชน” บริเวณประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีการเรียกร้องให้ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน พ.ย. 63