วันนี้ (10 ส.ค. 63) เมื่อเวลา 17.00 น. บรรยากาศก่อนการเริ่มชุมนุมของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จัดขึ้นบริเวณลานพญานาค ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในชื่อกิจกรรม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” เป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ รวมถึงประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ทยอยกันเข้ามาร่วมกิจกรรม