ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาในนาม “กลุ่มนักศึกษาปลดแอก” เวลา 19.30 น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) และเยาวชนในนาม “กลุ่มเยาวชนปลดแอก – Free YOUTH” รวมตัวจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อแสดงออกแนวคิดทางการเมืองในชื่อกิจกรรม “เราไม่ทนอีกต่อไป”