เวลา 16.00 น. ภาพบรรยากาศการชุมนุมของผู้ชุมนุมในนาม “กลุ่มทะลุฟ้า” ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการชุมนุมต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยยังคงข้อเรียกร้องเดิม คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องลาออก