อนาคตอยู่ในม็อบ ?

ถ้าเราไม่ออกมาในวันนี้ อนาคตเราจะไปในทางไหน ในเมื่อเส้นทางไปข้างหน้ายังเต็มไปด้วยปัญหา