ไทม์ไลน์การเคลื่อนไหวเชิงประเด็นในช่วงค่ำ 16 ส.ค. 63

ไทมไลน์การเคลื่อนไหวเชิงประเด็นของคณะประชาชนปลดแอกในช่วงค่ำ วันที่ 16 ส.ค. 63