โกรธ & GET

เขาบอกว่าเด็กสมัยนี้เกรี้ยวกราด เป็น Angry Generation ไม่พอใจทุกอย่าง !? มาคุยกับความโกรธของพวกเขา โกรธอะไรจึงมาชุมนุม