เสรีภาพสื่อ คือ เสรีภาพของประชาชน

น่าคิดว่า หากวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่สื่อได้รับคำสั่งให้ถูกระงับการออกอากาศ นั่นจึงไม่ใช่เพียง “เสรีภาพสื่อ” ที่ถูกปิดกั้น แต่หมายถึงเสรีภาพของคุณ และเสรีภาพของเราทุกคน