เรื่องปากท้องล้วนเป็นผลลัพธ์จากโครงสร้างทางการเมือง

ผมเติบโตมาในครอบครัวของผู้เสียเปรียบในระบบทุนนิยม นี่ไม่ใช่ปัญหาครอบครัว แต่เป็นปัญหาโครงสร้างทางการเมืองที่บิดเบี้ยว