เปลี่ยน รัฐประหาร เป็น รัฐสวัสดิการ

กลุ่มแรงงานทยอยเดินเข้าร่วมชุมนุมสนับสนุนและประกาศตัวเป็นแนวร่วมกลุ่มคณะประชาชนปลดแอก