เด็กเห็นความเหลื่อมล้ำจากในโรงเรียนมาโดยตลอด

เด็กเห็นความเหลื่อมล้ำจากในโรงเรียนมาโดยตลอด เขาจะส่งเสียงก็ไม่แปลก