อินโทรม็อบรุ่นใหม่ ยึด มธ. ปักหลักชุมนุม

หลังจากประตูธรรมศาสตร์ฝั่งสนามหลวงถูกเปิด ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้ทยอยเข้าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย