ทางของประชาธิปไตยให้ฉันเดินมาส่งได้ไหม

วันนี้ที่พ่อ-แม่เดินมาส่ง ท่ามกลางความแออัดของการชุมนุมขีดเส้นใต้ไล่เผด็จการ