ตาสว่างอยู่แล้ว จะตาสว่างยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพราะเช้าแล้ว แต่จะมองเห็นการเมืองไทยได้ชัดเจนขึ้น

ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ กล่าวนำในโอกาสตีพิมพ์หนังสือ ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรีว่า เป็นหนังสือที่ต้องอ่าน