กาลิเลโอทางการเมือง(ไทย)

ประโยคปิดท้ายที่อธิบายอาการทางสังคมของคนรุ่นนี้ โดย อ.ณัฐพล ใจจริง ผู้เขียนหนังสือ ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี