การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวของสามัญสำนึก

การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกดทับในโรงเรียน วันนี้ค่านิยมและการตระหนักรู้เปลี่ยนไปแล้ว