ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

วันนี้ เมื่อเวลา 17.00 น. กลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย กลุ่มเยาวชนปลดแอก และประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ เพื่อแสดงออกแนวคิดทางการเมือง ซึ่งเป็นการชุมนุมใหญ่ครั้งแรกภายใต้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.