กลุ่มนักศึกษาปลดแอก เวลา 19.30 น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มนักศึกษาปลดแอก เวลา 19.30 น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
.
สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) และเยาวชนในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอก – Free YOUTH รวมตัวจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อแสดงออกแนวคิดทางการเมืองในชื่อกิจกรรม “เราไม่ทนอีกต่อไป”

Leave a Reply

Your email address will not be published.