Thai PBS เกาะติดชุมนุม 63

News

เกาะติดข่าวสารทันเวลา

รายการเกาะติดชุมนุม

มธ.ออกแถลงการณ์ขอคำนึงสิทธิผู้ชุมนุม

9 มีนาคม 2564 13:26 น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐคำนึงถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกคุมขัง โดยเฉพาะนักศึกษา ซึ่งควรมีโอกาสในการศึกษา ขณะเดียวกันยังขอให้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ตอบโจทย์

The Active

Decode

Crack & Craft for Future Generation

Backpack Journalist

Thai PBS World